čínsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

Wieviel Uhr ist es?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Ptaní se na čas
Es ist ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Určování času
... acht Uhr.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
celá hodina
... halb neun.
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
... viertel nach acht.
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
... dreiviertel 8/viertel vor 8.
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

Wann?
什么时候?(shénme shíhòu?)
Dotaz na přesný čas a datum
jetzt
现在(xiànzài)
V tento moment
bald
很快(hěn kuài)
V krátkém čase
später
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Za nespecifické delší časové období
vor einem Jahr
一年前(yī nián qián)
Čas ve vztahu k daný den
letzten Monat
上个月(shàng gè yuè)
Čas ve vztahu k daný den
letzte Woche
上周(shàng zhōu)
Čas ve vztahu k daný den
gestern
昨天(zuótiān)
Čas ve vztahu k daný den
heute
今天(jīntiān)
Čas ve vztahu k daný den
morgen
明天(míngtiān)
Čas ve vztahu k daný den
nächste Woche
下周(xià zhōu)
Čas ve vztahu k daný den
nächstes Jahr
明年(míngnián)
Čas ve vztahu k daný den
Sekunde(n)
秒(miǎo)
Časová jednotka
Minute(n)
分钟(fēnzhōng)
Časová jednotka
Stunde(n)
小时(xiǎoshí)
Časová jednotka
Tag(e)
天(tiān)
Časová jednotka
Woche(n)
周(zhōu)
Časová jednotka
Monat(e)
月(yuè)
Časová jednotka
Jahr(e)
年(nián)
Časová jednotka
Sonnenaufgang
黎明(límíng)
Časový úsek dne
Morgen
早上(zǎoshang)
Časový úsek dne
Mittag
中午(zhōngwǔ)
Časový úsek dne
Nachmittag
下午(xiàwǔ)
Časový úsek dne
Abend
晚上(wǎnshàng)
Časový úsek dne
Sonnenuntergang
黄昏(huánghūn)
Časový úsek dne
Nacht
夜晚(yèwǎn)
Časový úsek dne
Mitternacht
午夜(wǔyè)
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

Montag
周一(zhōuyī)
Všední den
Dienstag
周二(zhōu'èr)
Všední den
Mittwoch
周三(zhōusān)
Všední den
Donnerstag
周四(zhōu sì)
Všední den
Freitag
周五(zhōu wǔ)
Všední den
Samstag
周六(zhōu liù)
Všední den
Sonntag
周日(zhōu rì)
Všední den

Data a časy - Období

Frühling
春季(chūnjì)
Roční období
Sommer
夏季(xiàjì)
Roční období
Herbst
秋季(qiūjì)
Roční období
Winter
冬季(dōngjì)
Roční období