esperantsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

Che ora è?
Kioma horo estas?
Ptaní se na čas
Sono le ___.
Estas ___.
Určování času
... otto in punto.
... la oka.
celá hodina
... otto e mezza.
... la oka kaj tridek.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
... otto e un quarto.
... la oka kaj dek kvin.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
... otto meno un quarto.
... la sepa kaj kvardek kvin.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

Quando?
Kiam?
Dotaz na přesný čas a datum
adesso
nu
V tento moment
presto
baldaŭ
V krátkém čase
dopo
pli malfrue
Za nespecifické delší časové období
un anno fa
antaŭ jaro
Čas ve vztahu k daný den
il mese scorso
pasintmonate
Čas ve vztahu k daný den
la scorsa settimana
pasintsemajne
Čas ve vztahu k daný den
ieri
hieraŭ
Čas ve vztahu k daný den
oggi
hodiaŭ
Čas ve vztahu k daný den
domani
morgaŭ
Čas ve vztahu k daný den
la prossima settimana
venontsemajne
Čas ve vztahu k daný den
il prossimo anno
venontjare
Čas ve vztahu k daný den
secondo (i)
sekundo(j)
Časová jednotka
minuto (i)
minuto(j)
Časová jednotka
ora (e)
horo(j)
Časová jednotka
giorno (i)
tago(j)
Časová jednotka
settimana (e)
semajno(j)
Časová jednotka
mese (i)
monato(j)
Časová jednotka
anno (i)
jaro(j)
Časová jednotka
alba
aŭroro
Časový úsek dne
mattina
antaŭtagmezo
Časový úsek dne
mezzogiorno
tagmezo
Časový úsek dne
pomeriggio
posttagmezo
Časový úsek dne
sera
verspero
Časový úsek dne
crepuscolo
antaŭvespero
Časový úsek dne
notte
nokto
Časový úsek dne
mezzanotte
noktmezo
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

Lunedì
lundo
Všední den
Martedì
mardo
Všední den
Mercoledì
merkredo
Všední den
Giovedì
ĵaŭdo
Všední den
Venerdì
vendredo
Všední den
Sabato
sabato
Všední den
Domenica
dimanĉo
Všední den

Data a časy - Období

primavera
printempo
Roční období
estate
somero
Roční období
autunno
aŭtuno
Roční období
inverno
vintro
Roční období