německy | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

Kioma horo estas?
Wieviel Uhr ist es?
Ptaní se na čas
Estas ___.
Es ist ___.
Určování času
... la oka.
... acht Uhr.
celá hodina
... la oka kaj tridek.
... halb neun.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
... la oka kaj dek kvin.
... viertel nach acht.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
... la sepa kaj kvardek kvin.
... dreiviertel 8/viertel vor 8.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

Kiam?
Wann?
Dotaz na přesný čas a datum
nu
jetzt
V tento moment
baldaŭ
bald
V krátkém čase
pli malfrue
später
Za nespecifické delší časové období
antaŭ jaro
vor einem Jahr
Čas ve vztahu k daný den
pasintmonate
letzten Monat
Čas ve vztahu k daný den
pasintsemajne
letzte Woche
Čas ve vztahu k daný den
hieraŭ
gestern
Čas ve vztahu k daný den
hodiaŭ
heute
Čas ve vztahu k daný den
morgaŭ
morgen
Čas ve vztahu k daný den
venontsemajne
nächste Woche
Čas ve vztahu k daný den
venontjare
nächstes Jahr
Čas ve vztahu k daný den
sekundo(j)
Sekunde(n)
Časová jednotka
minuto(j)
Minute(n)
Časová jednotka
horo(j)
Stunde(n)
Časová jednotka
tago(j)
Tag(e)
Časová jednotka
semajno(j)
Woche(n)
Časová jednotka
monato(j)
Monat(e)
Časová jednotka
jaro(j)
Jahr(e)
Časová jednotka
aŭroro
Sonnenaufgang
Časový úsek dne
antaŭtagmezo
Morgen
Časový úsek dne
tagmezo
Mittag
Časový úsek dne
posttagmezo
Nachmittag
Časový úsek dne
verspero
Abend
Časový úsek dne
antaŭvespero
Sonnenuntergang
Časový úsek dne
nokto
Nacht
Časový úsek dne
noktmezo
Mitternacht
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

lundo
Montag
Všední den
mardo
Dienstag
Všední den
merkredo
Mittwoch
Všední den
ĵaŭdo
Donnerstag
Všední den
vendredo
Freitag
Všední den
sabato
Samstag
Všední den
dimanĉo
Sonntag
Všední den

Data a časy - Období

printempo
Frühling
Roční období
somero
Sommer
Roční období
aŭtuno
Herbst
Roční období
vintro
Winter
Roční období