italsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

Kioma horo estas?
Che ora è?
Ptaní se na čas
Estas ___.
Sono le ___.
Určování času
... la oka.
... otto in punto.
celá hodina
... la oka kaj tridek.
... otto e mezza.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
... la oka kaj dek kvin.
... otto e un quarto.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
... la sepa kaj kvardek kvin.
... otto meno un quarto.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

Kiam?
Quando?
Dotaz na přesný čas a datum
nu
adesso
V tento moment
baldaŭ
presto
V krátkém čase
pli malfrue
dopo
Za nespecifické delší časové období
antaŭ jaro
un anno fa
Čas ve vztahu k daný den
pasintmonate
il mese scorso
Čas ve vztahu k daný den
pasintsemajne
la scorsa settimana
Čas ve vztahu k daný den
hieraŭ
ieri
Čas ve vztahu k daný den
hodiaŭ
oggi
Čas ve vztahu k daný den
morgaŭ
domani
Čas ve vztahu k daný den
venontsemajne
la prossima settimana
Čas ve vztahu k daný den
venontjare
il prossimo anno
Čas ve vztahu k daný den
sekundo(j)
secondo (i)
Časová jednotka
minuto(j)
minuto (i)
Časová jednotka
horo(j)
ora (e)
Časová jednotka
tago(j)
giorno (i)
Časová jednotka
semajno(j)
settimana (e)
Časová jednotka
monato(j)
mese (i)
Časová jednotka
jaro(j)
anno (i)
Časová jednotka
aŭroro
alba
Časový úsek dne
antaŭtagmezo
mattina
Časový úsek dne
tagmezo
mezzogiorno
Časový úsek dne
posttagmezo
pomeriggio
Časový úsek dne
verspero
sera
Časový úsek dne
antaŭvespero
crepuscolo
Časový úsek dne
nokto
notte
Časový úsek dne
noktmezo
mezzanotte
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

lundo
Lunedì
Všední den
mardo
Martedì
Všední den
merkredo
Mercoledì
Všední den
ĵaŭdo
Giovedì
Všední den
vendredo
Venerdì
Všední den
sabato
Sabato
Všední den
dimanĉo
Domenica
Všední den

Data a časy - Období

printempo
primavera
Roční období
somero
estate
Roční období
aŭtuno
autunno
Roční období
vintro
inverno
Roční období