hindsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

Kioma horo estas?
Ptaní se na čas
Estas ___.
Určování času
... la oka.
celá hodina
... la oka kaj tridek.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
... la oka kaj dek kvin.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
... la sepa kaj kvardek kvin.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

Kiam?
Dotaz na přesný čas a datum
nu
V tento moment
baldaŭ
V krátkém čase
pli malfrue
Za nespecifické delší časové období
antaŭ jaro
Čas ve vztahu k daný den
pasintmonate
Čas ve vztahu k daný den
pasintsemajne
Čas ve vztahu k daný den
hieraŭ
Čas ve vztahu k daný den
hodiaŭ
Čas ve vztahu k daný den
morgaŭ
Čas ve vztahu k daný den
venontsemajne
Čas ve vztahu k daný den
venontjare
Čas ve vztahu k daný den
sekundo(j)
Časová jednotka
minuto(j)
Časová jednotka
horo(j)
Časová jednotka
tago(j)
Časová jednotka
semajno(j)
Časová jednotka
monato(j)
Časová jednotka
jaro(j)
Časová jednotka
aŭroro
Časový úsek dne
antaŭtagmezo
Časový úsek dne
tagmezo
Časový úsek dne
posttagmezo
Časový úsek dne
verspero
Časový úsek dne
antaŭvespero
Časový úsek dne
nokto
Časový úsek dne
noktmezo
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

lundo
Všední den
mardo
Všední den
merkredo
Všední den
ĵaŭdo
Všední den
vendredo
Všední den
sabato
Všední den
dimanĉo
Všední den

Data a časy - Období

printempo
Roční období
somero
Roční období
aŭtuno
Roční období
vintro
Roční období