vietnamsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Bây giờ là mấy giờ?
Ptaní se na čas
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Bây giờ là ___.
Určování času
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... 8 giờ.
celá hodina
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... tám giờ mười lăm (phút).
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

什么时候?(shénme shíhòu?)
Bao giờ?/Khi nào?
Dotaz na přesný čas a datum
现在(xiànzài)
bây giờ
V tento moment
很快(hěn kuài)
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
V krátkém čase
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
sau (này)
Za nespecifické delší časové období
一年前(yī nián qián)
một năm trước/năm ngoái
Čas ve vztahu k daný den
上个月(shàng gè yuè)
(một) tháng trước
Čas ve vztahu k daný den
上周(shàng zhōu)
(một) tuần trước
Čas ve vztahu k daný den
昨天(zuótiān)
(ngày) hôm qua
Čas ve vztahu k daný den
今天(jīntiān)
(ngày) hôm nay
Čas ve vztahu k daný den
明天(míngtiān)
(ngày) mai
Čas ve vztahu k daný den
下周(xià zhōu)
tuần sau/sang tuần
Čas ve vztahu k daný den
明年(míngnián)
năm sau/sang năm
Čas ve vztahu k daný den
秒(miǎo)
giây
Časová jednotka
分钟(fēnzhōng)
phút
Časová jednotka
小时(xiǎoshí)
giờ
Časová jednotka
天(tiān)
ngày
Časová jednotka
周(zhōu)
tuần
Časová jednotka
月(yuè)
tháng
Časová jednotka
年(nián)
năm
Časová jednotka
黎明(límíng)
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
Časový úsek dne
早上(zǎoshang)
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
Časový úsek dne
中午(zhōngwǔ)
(buổi) trưa/ban trưa
Časový úsek dne
下午(xiàwǔ)
(buổi) chiều/ban chiều
Časový úsek dne
晚上(wǎnshàng)
(buổi) tối/ban tối
Časový úsek dne
黄昏(huánghūn)
chập tối/chạng vạng
Časový úsek dne
夜晚(yèwǎn)
đêm/tối muộn
Časový úsek dne
午夜(wǔyè)
nửa đêm
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

周一(zhōuyī)
Thứ hai
Všední den
周二(zhōu'èr)
Thứ ba
Všední den
周三(zhōusān)
Thứ tư
Všední den
周四(zhōu sì)
Thứ năm
Všední den
周五(zhōu wǔ)
Thứ sáu
Všední den
周六(zhōu liù)
Thứ bảy
Všední den
周日(zhōu rì)
Chủ nhật
Všední den

Data a časy - Období

春季(chūnjì)
(mùa) xuân
Roční období
夏季(xiàjì)
(mùa) hè/(mùa) hạ
Roční období
秋季(qiūjì)
(mùa) thu
Roční období
冬季(dōngjì)
(mùa) đông
Roční období