portugalsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Que horas são?
Ptaní se na čas
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
São ___.
Určování času
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... são oito horas?
celá hodina
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... são oito e meia.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... são oito horas e quinze minutos.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... são quinze para as oito.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

什么时候?(shénme shíhòu?)
Quando?
Dotaz na přesný čas a datum
现在(xiànzài)
agora
V tento moment
很快(hěn kuài)
logo
V krátkém čase
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
mais tarde
Za nespecifické delší časové období
一年前(yī nián qián)
faz um ano
Čas ve vztahu k daný den
上个月(shàng gè yuè)
mês passado
Čas ve vztahu k daný den
上周(shàng zhōu)
semana passada
Čas ve vztahu k daný den
昨天(zuótiān)
ontem
Čas ve vztahu k daný den
今天(jīntiān)
hoje
Čas ve vztahu k daný den
明天(míngtiān)
amanhã
Čas ve vztahu k daný den
下周(xià zhōu)
semana que vem
Čas ve vztahu k daný den
明年(míngnián)
ano que vem
Čas ve vztahu k daný den
秒(miǎo)
segundo (s)
Časová jednotka
分钟(fēnzhōng)
minuto (s)
Časová jednotka
小时(xiǎoshí)
hora (s)
Časová jednotka
天(tiān)
dia (s)
Časová jednotka
周(zhōu)
semana (s)
Časová jednotka
月(yuè)
mês (meses)
Časová jednotka
年(nián)
ano (s)
Časová jednotka
黎明(límíng)
amanhecer
Časový úsek dne
早上(zǎoshang)
manhã
Časový úsek dne
中午(zhōngwǔ)
meio-dia
Časový úsek dne
下午(xiàwǔ)
tarde
Časový úsek dne
晚上(wǎnshàng)
fim de tarde
Časový úsek dne
黄昏(huánghūn)
anoitecer
Časový úsek dne
夜晚(yèwǎn)
noite
Časový úsek dne
午夜(wǔyè)
meia-noite
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

周一(zhōuyī)
Segunda-feira
Všední den
周二(zhōu'èr)
Terça-feira
Všední den
周三(zhōusān)
Quarta-feira
Všední den
周四(zhōu sì)
Quinta-feira
Všední den
周五(zhōu wǔ)
Sexta-feira
Všední den
周六(zhōu liù)
Sábado
Všední den
周日(zhōu rì)
Domingo
Všední den

Data a časy - Období

春季(chūnjì)
primavera
Roční období
夏季(xiàjì)
verão
Roční období
秋季(qiūjì)
outono
Roční období
冬季(dōngjì)
inverno
Roční období