italsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Che ora è?
Ptaní se na čas
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Sono le ___.
Určování času
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... otto in punto.
celá hodina
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... otto e mezza.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... otto e un quarto.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... otto meno un quarto.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

什么时候?(shénme shíhòu?)
Quando?
Dotaz na přesný čas a datum
现在(xiànzài)
adesso
V tento moment
很快(hěn kuài)
presto
V krátkém čase
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
dopo
Za nespecifické delší časové období
一年前(yī nián qián)
un anno fa
Čas ve vztahu k daný den
上个月(shàng gè yuè)
il mese scorso
Čas ve vztahu k daný den
上周(shàng zhōu)
la scorsa settimana
Čas ve vztahu k daný den
昨天(zuótiān)
ieri
Čas ve vztahu k daný den
今天(jīntiān)
oggi
Čas ve vztahu k daný den
明天(míngtiān)
domani
Čas ve vztahu k daný den
下周(xià zhōu)
la prossima settimana
Čas ve vztahu k daný den
明年(míngnián)
il prossimo anno
Čas ve vztahu k daný den
秒(miǎo)
secondo (i)
Časová jednotka
分钟(fēnzhōng)
minuto (i)
Časová jednotka
小时(xiǎoshí)
ora (e)
Časová jednotka
天(tiān)
giorno (i)
Časová jednotka
周(zhōu)
settimana (e)
Časová jednotka
月(yuè)
mese (i)
Časová jednotka
年(nián)
anno (i)
Časová jednotka
黎明(límíng)
alba
Časový úsek dne
早上(zǎoshang)
mattina
Časový úsek dne
中午(zhōngwǔ)
mezzogiorno
Časový úsek dne
下午(xiàwǔ)
pomeriggio
Časový úsek dne
晚上(wǎnshàng)
sera
Časový úsek dne
黄昏(huánghūn)
crepuscolo
Časový úsek dne
夜晚(yèwǎn)
notte
Časový úsek dne
午夜(wǔyè)
mezzanotte
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

周一(zhōuyī)
Lunedì
Všední den
周二(zhōu'èr)
Martedì
Všední den
周三(zhōusān)
Mercoledì
Všední den
周四(zhōu sì)
Giovedì
Všední den
周五(zhōu wǔ)
Venerdì
Všední den
周六(zhōu liù)
Sabato
Všední den
周日(zhōu rì)
Domenica
Všední den

Data a časy - Období

春季(chūnjì)
primavera
Roční období
夏季(xiàjì)
estate
Roční období
秋季(qiūjì)
autunno
Roční období
冬季(dōngjì)
inverno
Roční období