hindsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Ptaní se na čas
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Určování času
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
celá hodina
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

什么时候?(shénme shíhòu?)
Dotaz na přesný čas a datum
现在(xiànzài)
V tento moment
很快(hěn kuài)
V krátkém čase
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Za nespecifické delší časové období
一年前(yī nián qián)
Čas ve vztahu k daný den
上个月(shàng gè yuè)
Čas ve vztahu k daný den
上周(shàng zhōu)
Čas ve vztahu k daný den
昨天(zuótiān)
Čas ve vztahu k daný den
今天(jīntiān)
Čas ve vztahu k daný den
明天(míngtiān)
Čas ve vztahu k daný den
下周(xià zhōu)
Čas ve vztahu k daný den
明年(míngnián)
Čas ve vztahu k daný den
秒(miǎo)
Časová jednotka
分钟(fēnzhōng)
Časová jednotka
小时(xiǎoshí)
Časová jednotka
天(tiān)
Časová jednotka
周(zhōu)
Časová jednotka
月(yuè)
Časová jednotka
年(nián)
Časová jednotka
黎明(límíng)
Časový úsek dne
早上(zǎoshang)
Časový úsek dne
中午(zhōngwǔ)
Časový úsek dne
下午(xiàwǔ)
Časový úsek dne
晚上(wǎnshàng)
Časový úsek dne
黄昏(huánghūn)
Časový úsek dne
夜晚(yèwǎn)
Časový úsek dne
午夜(wǔyè)
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

周一(zhōuyī)
Všední den
周二(zhōu'èr)
Všední den
周三(zhōusān)
Všední den
周四(zhōu sì)
Všední den
周五(zhōu wǔ)
Všední den
周六(zhōu liù)
Všední den
周日(zhōu rì)
Všední den

Data a časy - Období

春季(chūnjì)
Roční období
夏季(xiàjì)
Roční období
秋季(qiūjì)
Roční období
冬季(dōngjì)
Roční období