francouzsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Quelle heure est-il ?
Ptaní se na čas
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Il est ___.
Určování času
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... huit heures.
celá hodina
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... huit heures et demie.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... huit heures et quart.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... huit heures moins le quart.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

什么时候?(shénme shíhòu?)
Quand ?
Dotaz na přesný čas a datum
现在(xiànzài)
maintenant
V tento moment
很快(hěn kuài)
bientôt
V krátkém čase
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
plus tard
Za nespecifické delší časové období
一年前(yī nián qián)
l'an dernier
Čas ve vztahu k daný den
上个月(shàng gè yuè)
le mois dernier
Čas ve vztahu k daný den
上周(shàng zhōu)
la semaine dernière
Čas ve vztahu k daný den
昨天(zuótiān)
hier
Čas ve vztahu k daný den
今天(jīntiān)
aujourd'hui
Čas ve vztahu k daný den
明天(míngtiān)
demain
Čas ve vztahu k daný den
下周(xià zhōu)
la semaine prochaine
Čas ve vztahu k daný den
明年(míngnián)
l'an prochain
Čas ve vztahu k daný den
秒(miǎo)
seconde(s)
Časová jednotka
分钟(fēnzhōng)
minute(s)
Časová jednotka
小时(xiǎoshí)
heure(s)
Časová jednotka
天(tiān)
jour(s)
Časová jednotka
周(zhōu)
semaine(s)
Časová jednotka
月(yuè)
mois
Časová jednotka
年(nián)
année(s)
Časová jednotka
黎明(límíng)
aube
Časový úsek dne
早上(zǎoshang)
matin
Časový úsek dne
中午(zhōngwǔ)
midi
Časový úsek dne
下午(xiàwǔ)
après-midi
Časový úsek dne
晚上(wǎnshàng)
soirée
Časový úsek dne
黄昏(huánghūn)
crépuscule
Časový úsek dne
夜晚(yèwǎn)
nuit
Časový úsek dne
午夜(wǔyè)
minuit
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

周一(zhōuyī)
lundi
Všední den
周二(zhōu'èr)
mardi
Všední den
周三(zhōusān)
mercredi
Všední den
周四(zhōu sì)
jeudi
Všední den
周五(zhōu wǔ)
vendredi
Všední den
周六(zhōu liù)
samedi
Všední den
周日(zhōu rì)
dimanche
Všední den

Data a časy - Období

春季(chūnjì)
printemps
Roční období
夏季(xiàjì)
été
Roční období
秋季(qiūjì)
automne
Roční období
冬季(dōngjì)
hiver
Roční období