anglicky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
What time is it?
Ptaní se na čas
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
It is ___.
Určování času
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... eight o'clock.
celá hodina
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... half past eight.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... quarter past eight.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... quarter to eight.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

什么时候?(shénme shíhòu?)
When?
Dotaz na přesný čas a datum
现在(xiànzài)
now
V tento moment
很快(hěn kuài)
soon
V krátkém čase
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
later
Za nespecifické delší časové období
一年前(yī nián qián)
a year ago
Čas ve vztahu k daný den
上个月(shàng gè yuè)
last month
Čas ve vztahu k daný den
上周(shàng zhōu)
last week
Čas ve vztahu k daný den
昨天(zuótiān)
yesterday
Čas ve vztahu k daný den
今天(jīntiān)
today
Čas ve vztahu k daný den
明天(míngtiān)
tomorrow
Čas ve vztahu k daný den
下周(xià zhōu)
next week
Čas ve vztahu k daný den
明年(míngnián)
next year
Čas ve vztahu k daný den
秒(miǎo)
second(s)
Časová jednotka
分钟(fēnzhōng)
minute(s)
Časová jednotka
小时(xiǎoshí)
hour(s)
Časová jednotka
天(tiān)
day(s)
Časová jednotka
周(zhōu)
week(s)
Časová jednotka
月(yuè)
month(s)
Časová jednotka
年(nián)
year(s)
Časová jednotka
黎明(límíng)
dawn
Časový úsek dne
早上(zǎoshang)
morning
Časový úsek dne
中午(zhōngwǔ)
noon
Časový úsek dne
下午(xiàwǔ)
afternoon
Časový úsek dne
晚上(wǎnshàng)
evening
Časový úsek dne
黄昏(huánghūn)
dusk
Časový úsek dne
夜晚(yèwǎn)
night
Časový úsek dne
午夜(wǔyè)
midnight
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

周一(zhōuyī)
Monday
Všední den
周二(zhōu'èr)
Tuesday
Všední den
周三(zhōusān)
Wednesday
Všední den
周四(zhōu sì)
Thursday
Všední den
周五(zhōu wǔ)
Friday
Všední den
周六(zhōu liù)
Saturday
Všední den
周日(zhōu rì)
Sunday
Všední den

Data a časy - Období

春季(chūnjì)
spring
Roční období
夏季(xiàjì)
summer
Roční období
秋季(qiūjì)
autumn/fall
Roční období
冬季(dōngjì)
winter
Roční období