esperantsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

ศูนย์ (soon)
nul
Číslo
หนึ่ง (neung)
unu
Číslo
สอง (song)
du
Číslo
สาม (sarm)
tri
Číslo
สี่ (see)
kvar
Číslo
ห้า (ha)
kvin
Číslo
หก (hok)
ses
Číslo
เจ็ด (jed)
sep
Číslo
แปด (pad)
ok
Číslo
เก้า (kao)
naŭ
Číslo
สิบ (sib)
dek
Číslo
สิบเอ็ด (sib-ed)
dek unu
Číslo
สิบสอง (sib-song)
dek du
Číslo
สิบสาม (sib-sarm)
dek tri
Číslo
สิบสี่ (sib-see)
dek kvar
Číslo
สิบห้า (sib-ha)
dek kvin
Číslo
สิบหก (sib-hok)
dek ses
Číslo
สิบเจ็ด(sib-jed)
dek sep
Číslo
สิบแปด(sib-pad)
dek ok
Číslo
สิบเก้า(sib-kao)
dek naŭ
Číslo
ยี่สิบ (yee-sib)
dudek
Číslo
สามสิบ (sarm-sib)
tridek
Číslo
สี่สิบ (see-sib)
kvardek
Číslo
ห้าสิบ (ha-sib)
kvindek
Číslo
หกสิบ (hok-sib)
sesdek
Číslo
เจ็ดสิบ (jed-sib)
sepdek
Číslo
แปดสิบ (pad-sib)
okdek
Číslo
เก้าสิบ (kao-sib)
naŭdek
Číslo
หนึ่งร้อย (neung-roi)
cent
Číslo
หนึ่งล้าน (neung-larn)
miliono
Číslo
พันล้าน (pun-larn)
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Ĉu vi akceptas ___?
Dotaz ohledně platebních možností
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... kreditkartojn?
způsob placení
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... debitkartojn?
způsob placení
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... kontanton?
způsob placení
...เช็ค? (checks)
... ĉekojn?
způsob placení
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Entajpu vian kodon PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
การถอนตังค์
Retiri monon
Volba k vybrání peněz
ตกลง (tok-long)
Konfirmi
Přijímaní dané akce
ยกเลิก (yok-lerk)
Nuligi
Zrušení dané akce
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Elektu kvanton
Vybrání množství peněz
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Ĉu vi volas kvitancon?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu