anglicky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

ศูนย์ (soon)
zero
Číslo
หนึ่ง (neung)
one
Číslo
สอง (song)
two
Číslo
สาม (sarm)
three
Číslo
สี่ (see)
four
Číslo
ห้า (ha)
five
Číslo
หก (hok)
six
Číslo
เจ็ด (jed)
seven
Číslo
แปด (pad)
eight
Číslo
เก้า (kao)
nine
Číslo
สิบ (sib)
ten
Číslo
สิบเอ็ด (sib-ed)
eleven
Číslo
สิบสอง (sib-song)
twelve
Číslo
สิบสาม (sib-sarm)
thirteen
Číslo
สิบสี่ (sib-see)
fourteen
Číslo
สิบห้า (sib-ha)
fifteen
Číslo
สิบหก (sib-hok)
sixteen
Číslo
สิบเจ็ด(sib-jed)
seventeen
Číslo
สิบแปด(sib-pad)
eighteen
Číslo
สิบเก้า(sib-kao)
nineteen
Číslo
ยี่สิบ (yee-sib)
twenty
Číslo
สามสิบ (sarm-sib)
thirty
Číslo
สี่สิบ (see-sib)
forty
Číslo
ห้าสิบ (ha-sib)
fifty
Číslo
หกสิบ (hok-sib)
sixty
Číslo
เจ็ดสิบ (jed-sib)
seventy
Číslo
แปดสิบ (pad-sib)
eighty
Číslo
เก้าสิบ (kao-sib)
ninety
Číslo
หนึ่งร้อย (neung-roi)
hundred
Číslo
หนึ่งล้าน (neung-larn)
million
Číslo
พันล้าน (pun-larn)
billion
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Do you accept ___?
Dotaz ohledně platebních možností
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... credit cards?
způsob placení
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... debit cards?
způsob placení
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... cash?
způsob placení
...เช็ค? (checks)
... checks?
způsob placení
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
I would like to exchange some money.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Enter your PIN code.
Výzva k zadání osobního kódu
การถอนตังค์
Withdraw money
Volba k vybrání peněz
ตกลง (tok-long)
Confirm
Přijímaní dané akce
ยกเลิก (yok-lerk)
Cancel
Zrušení dané akce
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Select amount
Vybrání množství peněz
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Do you want a receipt?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu