italsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

cero
zero
Číslo
uno
uno
Číslo
dos
due
Číslo
tres
tre
Číslo
cuatro
quattro
Číslo
cinco
cinque
Číslo
seis
sei
Číslo
siete
sette
Číslo
ocho
otto
Číslo
nueve
nove
Číslo
diez
dieci
Číslo
once
undici
Číslo
doce
dodici
Číslo
trece
tredici
Číslo
catorce
quattordici
Číslo
quince
quindici
Číslo
dieciseis
sedici
Číslo
diecisiete
diciassette
Číslo
dieciocho
diciotto
Číslo
diecinueve
diciannove
Číslo
veinte
venti
Číslo
treinta
trenta
Číslo
cuarenta
quaranta
Číslo
cincuenta
cinquanta
Číslo
sesenta
sessanta
Číslo
setenta
settanta
Číslo
ochenta
ottanta
Číslo
noventa
novanta
Číslo
cien
cento
Číslo
millón
milione
Číslo
billón
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

¿Aceptan _____?
Accettate ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... tarjetas de crédito?
... carte di credito?
způsob placení
...tarjetas de débito?
... carte di addebito?
způsob placení
...efectivo?
... contante?
způsob placení
... cheques?
... assegni?
způsob placení
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Vorrei cambiare del denaro.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Introduzca el código PIN.
Inserisci il codice PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Retirar dinero
Preleva denaro
Volba k vybrání peněz
Confirmar
Conferma
Přijímaní dané akce
Cancelar
Cancella
Zrušení dané akce
Seleccionar cantidad
Seleziona importo
Vybrání množství peněz
¿Desea imprimir el recibo?
Vuoi la ricevuta?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu