čínsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

cero
零(líng)
Číslo
uno
一(yī)
Číslo
dos
二(èr)
Číslo
tres
三(sān)
Číslo
cuatro
四(sì)
Číslo
cinco
五(wǔ)
Číslo
seis
六(liù)
Číslo
siete
七(qī)
Číslo
ocho
八(bā)
Číslo
nueve
九(jiǔ)
Číslo
diez
十(shí)
Číslo
once
十一(shíyī)
Číslo
doce
十二(shí'èr)
Číslo
trece
十三(shísān)
Číslo
catorce
十四(shísì)
Číslo
quince
十五(shíwǔ)
Číslo
dieciseis
十六(shíliù)
Číslo
diecisiete
十七(shíqī)
Číslo
dieciocho
十八(shíbā)
Číslo
diecinueve
十九(shíjiǔ)
Číslo
veinte
二十(èrshí)
Číslo
treinta
三十(sānshí)
Číslo
cuarenta
四十(sìshí)
Číslo
cincuenta
五十(wǔshí)
Číslo
sesenta
六十(liùshí)
Číslo
setenta
七十(qīshí)
Číslo
ochenta
八十(bāshí)
Číslo
noventa
九十(jiǔshí)
Číslo
cien
一百(yībǎi)
Číslo
millón
一百万(yībǎi wàn)
Číslo
billón
十亿(shí yì)
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

¿Aceptan _____?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Dotaz ohledně platebních možností
... tarjetas de crédito?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
způsob placení
...tarjetas de débito?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
způsob placení
...efectivo?
…现金?(…xiànjīn?)
způsob placení
... cheques?
…支票?(…zhīpiào?)
způsob placení
Me gustaría cambiar algo de dinero.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Introduzca el código PIN.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Výzva k zadání osobního kódu
Retirar dinero
取款(qǔkuǎn)
Volba k vybrání peněz
Confirmar
确认(quèrèn)
Přijímaní dané akce
Cancelar
取消(qǔxiāo)
Zrušení dané akce
Seleccionar cantidad
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Vybrání množství peněz
¿Desea imprimir el recibo?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu