španělsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
cero
Číslo
um
uno
Číslo
dois
dos
Číslo
três
tres
Číslo
quatro
cuatro
Číslo
cinco
cinco
Číslo
seis
seis
Číslo
sete
siete
Číslo
oito
ocho
Číslo
nove
nueve
Číslo
dez
diez
Číslo
onze
once
Číslo
doze
doce
Číslo
treze
trece
Číslo
quatorze
catorce
Číslo
quinze
quince
Číslo
dezesseis
dieciseis
Číslo
dezessete
diecisiete
Číslo
dezoito
dieciocho
Číslo
dezenove
diecinueve
Číslo
vinte
veinte
Číslo
trinta
treinta
Číslo
quarenta
cuarenta
Číslo
cinquenta
cincuenta
Číslo
sessenta
sesenta
Číslo
setenta
setenta
Číslo
oitenta
ochenta
Číslo
noventa
noventa
Číslo
cem
cien
Číslo
milhão/milhões
millón
Číslo
bilhão/bilhões
billón
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Você aceita ___?
¿Aceptan _____?
Dotaz ohledně platebních možností
... cartões de crédito?
... tarjetas de crédito?
způsob placení
... cartões de débito?
...tarjetas de débito?
způsob placení
... dinheiro em espécie?
...efectivo?
způsob placení
... cheque?
... cheques?
způsob placení
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Digite sua senha.
Introduzca el código PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Sacar dinheiro
Retirar dinero
Volba k vybrání peněz
Confirmar
Confirmar
Přijímaní dané akce
Cancelar
Cancelar
Zrušení dané akce
Selecionar quantia
Seleccionar cantidad
Vybrání množství peněz
Você quer o recibo?
¿Desea imprimir el recibo?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu