nizozemsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
nul
Číslo
um
één
Číslo
dois
twee
Číslo
três
drie
Číslo
quatro
vier
Číslo
cinco
vijf
Číslo
seis
zes
Číslo
sete
zeven
Číslo
oito
acht
Číslo
nove
negen
Číslo
dez
tien
Číslo
onze
elf
Číslo
doze
twaalf
Číslo
treze
dertien
Číslo
quatorze
veertien
Číslo
quinze
vijftien
Číslo
dezesseis
zestien
Číslo
dezessete
zeventien
Číslo
dezoito
achttien
Číslo
dezenove
negentien
Číslo
vinte
twintig
Číslo
trinta
dertig
Číslo
quarenta
veertig
Číslo
cinquenta
vijftig
Číslo
sessenta
zestig
Číslo
setenta
zeventig
Číslo
oitenta
tachtig
Číslo
noventa
negentig
Číslo
cem
honderd
Číslo
milhão/milhões
miljoen
Číslo
bilhão/bilhões
biljoen
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Você aceita ___?
Neemt u ___ aan?
Dotaz ohledně platebních možností
... cartões de crédito?
... creditcards?
způsob placení
... cartões de débito?
... debitcards?
způsob placení
... dinheiro em espécie?
... contant?
způsob placení
... cheque?
... cheques?
způsob placení
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Ik wil graag wat geld wisselen.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Digite sua senha.
Toets uw pincode in.
Výzva k zadání osobního kódu
Sacar dinheiro
Geld opnemen
Volba k vybrání peněz
Confirmar
Bevestigen
Přijímaní dané akce
Cancelar
Annuleren
Zrušení dané akce
Selecionar quantia
Bedrag kiezen
Vybrání množství peněz
Você quer o recibo?
Wilt u een bon?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu