italsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
zero
Číslo
um
uno
Číslo
dois
due
Číslo
três
tre
Číslo
quatro
quattro
Číslo
cinco
cinque
Číslo
seis
sei
Číslo
sete
sette
Číslo
oito
otto
Číslo
nove
nove
Číslo
dez
dieci
Číslo
onze
undici
Číslo
doze
dodici
Číslo
treze
tredici
Číslo
quatorze
quattordici
Číslo
quinze
quindici
Číslo
dezesseis
sedici
Číslo
dezessete
diciassette
Číslo
dezoito
diciotto
Číslo
dezenove
diciannove
Číslo
vinte
venti
Číslo
trinta
trenta
Číslo
quarenta
quaranta
Číslo
cinquenta
cinquanta
Číslo
sessenta
sessanta
Číslo
setenta
settanta
Číslo
oitenta
ottanta
Číslo
noventa
novanta
Číslo
cem
cento
Číslo
milhão/milhões
milione
Číslo
bilhão/bilhões
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Você aceita ___?
Accettate ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... cartões de crédito?
... carte di credito?
způsob placení
... cartões de débito?
... carte di addebito?
způsob placení
... dinheiro em espécie?
... contante?
způsob placení
... cheque?
... assegni?
způsob placení
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Vorrei cambiare del denaro.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Digite sua senha.
Inserisci il codice PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Sacar dinheiro
Preleva denaro
Volba k vybrání peněz
Confirmar
Conferma
Přijímaní dané akce
Cancelar
Cancella
Zrušení dané akce
Selecionar quantia
Seleziona importo
Vybrání množství peněz
Você quer o recibo?
Vuoi la ricevuta?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu