čínsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
零(líng)
Číslo
um
一(yī)
Číslo
dois
二(èr)
Číslo
três
三(sān)
Číslo
quatro
四(sì)
Číslo
cinco
五(wǔ)
Číslo
seis
六(liù)
Číslo
sete
七(qī)
Číslo
oito
八(bā)
Číslo
nove
九(jiǔ)
Číslo
dez
十(shí)
Číslo
onze
十一(shíyī)
Číslo
doze
十二(shí'èr)
Číslo
treze
十三(shísān)
Číslo
quatorze
十四(shísì)
Číslo
quinze
十五(shíwǔ)
Číslo
dezesseis
十六(shíliù)
Číslo
dezessete
十七(shíqī)
Číslo
dezoito
十八(shíbā)
Číslo
dezenove
十九(shíjiǔ)
Číslo
vinte
二十(èrshí)
Číslo
trinta
三十(sānshí)
Číslo
quarenta
四十(sìshí)
Číslo
cinquenta
五十(wǔshí)
Číslo
sessenta
六十(liùshí)
Číslo
setenta
七十(qīshí)
Číslo
oitenta
八十(bāshí)
Číslo
noventa
九十(jiǔshí)
Číslo
cem
一百(yībǎi)
Číslo
milhão/milhões
一百万(yībǎi wàn)
Číslo
bilhão/bilhões
十亿(shí yì)
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Você aceita ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Dotaz ohledně platebních možností
... cartões de crédito?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
způsob placení
... cartões de débito?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
způsob placení
... dinheiro em espécie?
…现金?(…xiànjīn?)
způsob placení
... cheque?
…支票?(…zhīpiào?)
způsob placení
Eu gostaria de trocar dinheiro.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Digite sua senha.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Výzva k zadání osobního kódu
Sacar dinheiro
取款(qǔkuǎn)
Volba k vybrání peněz
Confirmar
确认(quèrèn)
Přijímaní dané akce
Cancelar
取消(qǔxiāo)
Zrušení dané akce
Selecionar quantia
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Vybrání množství peněz
Você quer o recibo?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu