esperantsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

nul
nul
Číslo
één
unu
Číslo
twee
du
Číslo
drie
tri
Číslo
vier
kvar
Číslo
vijf
kvin
Číslo
zes
ses
Číslo
zeven
sep
Číslo
acht
ok
Číslo
negen
naŭ
Číslo
tien
dek
Číslo
elf
dek unu
Číslo
twaalf
dek du
Číslo
dertien
dek tri
Číslo
veertien
dek kvar
Číslo
vijftien
dek kvin
Číslo
zestien
dek ses
Číslo
zeventien
dek sep
Číslo
achttien
dek ok
Číslo
negentien
dek naŭ
Číslo
twintig
dudek
Číslo
dertig
tridek
Číslo
veertig
kvardek
Číslo
vijftig
kvindek
Číslo
zestig
sesdek
Číslo
zeventig
sepdek
Číslo
tachtig
okdek
Číslo
negentig
naŭdek
Číslo
honderd
cent
Číslo
miljoen
miliono
Číslo
biljoen
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Neemt u ___ aan?
Ĉu vi akceptas ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... creditcards?
... kreditkartojn?
způsob placení
... debitcards?
... debitkartojn?
způsob placení
... contant?
... kontanton?
způsob placení
... cheques?
... ĉekojn?
způsob placení
Ik wil graag wat geld wisselen.
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Toets uw pincode in.
Entajpu vian kodon PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Geld opnemen
Retiri monon
Volba k vybrání peněz
Bevestigen
Konfirmi
Přijímaní dané akce
Annuleren
Nuligi
Zrušení dané akce
Bedrag kiezen
Elektu kvanton
Vybrání množství peněz
Wilt u een bon?
Ĉu vi volas kvitancon?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu