italsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

null
zero
Číslo
eins
uno
Číslo
zwei
due
Číslo
drei
tre
Číslo
vier
quattro
Číslo
fünf
cinque
Číslo
sechs
sei
Číslo
sieben
sette
Číslo
acht
otto
Číslo
neun
nove
Číslo
zehn
dieci
Číslo
elf
undici
Číslo
zwölf
dodici
Číslo
dreizehn
tredici
Číslo
vierzehn
quattordici
Číslo
fünfzehn
quindici
Číslo
sechzehn
sedici
Číslo
siebzehn
diciassette
Číslo
achtzehn
diciotto
Číslo
neunzehn
diciannove
Číslo
zwanzig
venti
Číslo
dreißig
trenta
Číslo
vierzig
quaranta
Číslo
fünfzig
cinquanta
Číslo
sechzig
sessanta
Číslo
siebzig
settanta
Číslo
achtzig
ottanta
Číslo
neunzig
novanta
Číslo
hundert
cento
Číslo
Million
milione
Číslo
Milliarde
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Nehmen Sie ___?
Accettate ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... Kreditkarte?
... carte di credito?
způsob placení
... EC-Karte?
... carte di addebito?
způsob placení
... Bargeld?
... contante?
způsob placení
... Schecks?
... assegni?
způsob placení
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Vorrei cambiare del denaro.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
Inserisci il codice PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Geld abheben
Preleva denaro
Volba k vybrání peněz
Bestätigen
Conferma
Přijímaní dané akce
Abbrechen
Cancella
Zrušení dané akce
Betrag auswählen
Seleziona importo
Vybrání množství peněz
Benötigen Sie eine Quittung?
Vuoi la ricevuta?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu