esperantsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

null
nul
Číslo
eins
unu
Číslo
zwei
du
Číslo
drei
tri
Číslo
vier
kvar
Číslo
fünf
kvin
Číslo
sechs
ses
Číslo
sieben
sep
Číslo
acht
ok
Číslo
neun
naŭ
Číslo
zehn
dek
Číslo
elf
dek unu
Číslo
zwölf
dek du
Číslo
dreizehn
dek tri
Číslo
vierzehn
dek kvar
Číslo
fünfzehn
dek kvin
Číslo
sechzehn
dek ses
Číslo
siebzehn
dek sep
Číslo
achtzehn
dek ok
Číslo
neunzehn
dek naŭ
Číslo
zwanzig
dudek
Číslo
dreißig
tridek
Číslo
vierzig
kvardek
Číslo
fünfzig
kvindek
Číslo
sechzig
sesdek
Číslo
siebzig
sepdek
Číslo
achtzig
okdek
Číslo
neunzig
naŭdek
Číslo
hundert
cent
Číslo
Million
miliono
Číslo
Milliarde
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Nehmen Sie ___?
Ĉu vi akceptas ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... Kreditkarte?
... kreditkartojn?
způsob placení
... EC-Karte?
... debitkartojn?
způsob placení
... Bargeld?
... kontanton?
způsob placení
... Schecks?
... ĉekojn?
způsob placení
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
Entajpu vian kodon PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Geld abheben
Retiri monon
Volba k vybrání peněz
Bestätigen
Konfirmi
Přijímaní dané akce
Abbrechen
Nuligi
Zrušení dané akce
Betrag auswählen
Elektu kvanton
Vybrání množství peněz
Benötigen Sie eine Quittung?
Ĉu vi volas kvitancon?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu