česky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

null
nula
Číslo
eins
jedna
Číslo
zwei
dva
Číslo
drei
tři
Číslo
vier
čtyři
Číslo
fünf
pět
Číslo
sechs
šest
Číslo
sieben
sedm
Číslo
acht
osm
Číslo
neun
devět
Číslo
zehn
deset
Číslo
elf
jedenáct
Číslo
zwölf
dvanáct
Číslo
dreizehn
třináct
Číslo
vierzehn
čtrnáct
Číslo
fünfzehn
patnáct
Číslo
sechzehn
šestnáct
Číslo
siebzehn
sedmnáct
Číslo
achtzehn
osmnáct
Číslo
neunzehn
devatenáct
Číslo
zwanzig
dvacet
Číslo
dreißig
třicet
Číslo
vierzig
čtyřicet
Číslo
fünfzig
padesát
Číslo
sechzig
šedesát
Číslo
siebzig
sedmdesát
Číslo
achtzig
osmdesát
Číslo
neunzig
devadesát
Číslo
hundert
sto
Číslo
Million
milión
Číslo
Milliarde
miliarda
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Nehmen Sie ___?
Přijímáte ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... Kreditkarte?
... kreditní karty?
způsob placení
... EC-Karte?
... debetní karty?
způsob placení
... Bargeld?
... hotovost?
způsob placení
... Schecks?
... šeky?
způsob placení
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
Zadejte Váš PIN kód.
Výzva k zadání osobního kódu
Geld abheben
Vybrat peníze
Volba k vybrání peněz
Bestätigen
Potvrdit
Přijímaní dané akce
Abbrechen
Zrušit
Zrušení dané akce
Betrag auswählen
Vybrat částku
Vybrání množství peněz
Benötigen Sie eine Quittung?
Chcete účtenku?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu