anglicky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

nulla
zero
Číslo
egy
one
Číslo
kettő
two
Číslo
három
three
Číslo
szám
four
Číslo
öt
five
Číslo
hat
six
Číslo
hét
seven
Číslo
nyolc
eight
Číslo
kilenc
nine
Číslo
tíz
ten
Číslo
tizenegy
eleven
Číslo
tizenkettő
twelve
Číslo
tizenhárom
thirteen
Číslo
tizennégy
fourteen
Číslo
tizenöt
fifteen
Číslo
tizenhat
sixteen
Číslo
tizenhét
seventeen
Číslo
tizennyolc
eighteen
Číslo
tizenkilenc
nineteen
Číslo
húsz
twenty
Číslo
harminc
thirty
Číslo
negyven
forty
Číslo
ötven
fifty
Číslo
hatvan
sixty
Číslo
hetven
seventy
Číslo
nyolcvan
eighty
Číslo
kilencven
ninety
Číslo
száz
hundred
Číslo
millió
million
Číslo
billió
billion
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Elfogadnak _____?
Do you accept ___?
Dotaz ohledně platebních možností
...hitelkártyát?
... credit cards?
způsob placení
...kártyát?
... debit cards?
způsob placení
...készpénzt?
... cash?
způsob placení
...csekket?
... checks?
způsob placení
Szeretnék pénzt váltani.
I would like to exchange some money.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Írja be a PIN kódot.
Enter your PIN code.
Výzva k zadání osobního kódu
Pénzfelvétel
Withdraw money
Volba k vybrání peněz
Megerősítés
Confirm
Přijímaní dané akce
Törlés
Cancel
Zrušení dané akce
Összeg kiválasztása.
Select amount
Vybrání množství peněz
Szeretne számlát kapni?
Do you want a receipt?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu