portugalsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

ゼロ
zero
Číslo
um
Číslo
dois
Číslo
três
Číslo
quatro
Číslo
cinco
Číslo
seis
Číslo
sete
Číslo
oito
Číslo
nove
Číslo
dez
Číslo
十一
onze
Číslo
十二
doze
Číslo
十三
treze
Číslo
十四
quatorze
Číslo
十五
quinze
Číslo
十六
dezesseis
Číslo
十七
dezessete
Číslo
十八
dezoito
Číslo
十九
dezenove
Číslo
二十
vinte
Číslo
三十
trinta
Číslo
四十
quarenta
Číslo
五十
cinquenta
Číslo
六十
sessenta
Číslo
七十
setenta
Číslo
八十
oitenta
Číslo
九十
noventa
Číslo
cem
Číslo
milhão/milhões
Číslo
bilhão/bilhões
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

___は受け入れていますか?
Você aceita ___?
Dotaz ohledně platebních možností
...クレジットカード?
... cartões de crédito?
způsob placení
...デビットカード?
... cartões de débito?
způsob placení
...現金?
... dinheiro em espécie?
způsob placení
...チェック?
... cheque?
způsob placení
お金を両替したいです
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

パスワードを入力してください
Digite sua senha.
Výzva k zadání osobního kódu
お金を引き出す
Sacar dinheiro
Volba k vybrání peněz
承認
Confirmar
Přijímaní dané akce
キャンセル
Cancelar
Zrušení dané akce
金額を選択する
Selecionar quantia
Vybrání množství peněz
レシートは必要ですか?
Você quer o recibo?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu