maďarsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

ゼロ
nulla
Číslo
egy
Číslo
kettő
Číslo
három
Číslo
szám
Číslo
öt
Číslo
hat
Číslo
hét
Číslo
nyolc
Číslo
kilenc
Číslo
tíz
Číslo
十一
tizenegy
Číslo
十二
tizenkettő
Číslo
十三
tizenhárom
Číslo
十四
tizennégy
Číslo
十五
tizenöt
Číslo
十六
tizenhat
Číslo
十七
tizenhét
Číslo
十八
tizennyolc
Číslo
十九
tizenkilenc
Číslo
二十
húsz
Číslo
三十
harminc
Číslo
四十
negyven
Číslo
五十
ötven
Číslo
六十
hatvan
Číslo
七十
hetven
Číslo
八十
nyolcvan
Číslo
九十
kilencven
Číslo
száz
Číslo
millió
Číslo
billió
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

___は受け入れていますか?
Elfogadnak _____?
Dotaz ohledně platebních možností
...クレジットカード?
...hitelkártyát?
způsob placení
...デビットカード?
...kártyát?
způsob placení
...現金?
...készpénzt?
způsob placení
...チェック?
...csekket?
způsob placení
お金を両替したいです
Szeretnék pénzt váltani.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

パスワードを入力してください
Írja be a PIN kódot.
Výzva k zadání osobního kódu
お金を引き出す
Pénzfelvétel
Volba k vybrání peněz
承認
Megerősítés
Přijímaní dané akce
キャンセル
Törlés
Zrušení dané akce
金額を選択する
Összeg kiválasztása.
Vybrání množství peněz
レシートは必要ですか?
Szeretne számlát kapni?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu