italsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

ゼロ
zero
Číslo
uno
Číslo
due
Číslo
tre
Číslo
quattro
Číslo
cinque
Číslo
sei
Číslo
sette
Číslo
otto
Číslo
nove
Číslo
dieci
Číslo
十一
undici
Číslo
十二
dodici
Číslo
十三
tredici
Číslo
十四
quattordici
Číslo
十五
quindici
Číslo
十六
sedici
Číslo
十七
diciassette
Číslo
十八
diciotto
Číslo
十九
diciannove
Číslo
二十
venti
Číslo
三十
trenta
Číslo
四十
quaranta
Číslo
五十
cinquanta
Číslo
六十
sessanta
Číslo
七十
settanta
Číslo
八十
ottanta
Číslo
九十
novanta
Číslo
cento
Číslo
milione
Číslo
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

___は受け入れていますか?
Accettate ___?
Dotaz ohledně platebních možností
...クレジットカード?
... carte di credito?
způsob placení
...デビットカード?
... carte di addebito?
způsob placení
...現金?
... contante?
způsob placení
...チェック?
... assegni?
způsob placení
お金を両替したいです
Vorrei cambiare del denaro.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

パスワードを入力してください
Inserisci il codice PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
お金を引き出す
Preleva denaro
Volba k vybrání peněz
承認
Conferma
Přijímaní dané akce
キャンセル
Cancella
Zrušení dané akce
金額を選択する
Seleziona importo
Vybrání množství peněz
レシートは必要ですか?
Vuoi la ricevuta?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu