španělsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
cero
Číslo
uno
uno
Číslo
due
dos
Číslo
tre
tres
Číslo
quattro
cuatro
Číslo
cinque
cinco
Číslo
sei
seis
Číslo
sette
siete
Číslo
otto
ocho
Číslo
nove
nueve
Číslo
dieci
diez
Číslo
undici
once
Číslo
dodici
doce
Číslo
tredici
trece
Číslo
quattordici
catorce
Číslo
quindici
quince
Číslo
sedici
dieciseis
Číslo
diciassette
diecisiete
Číslo
diciotto
dieciocho
Číslo
diciannove
diecinueve
Číslo
venti
veinte
Číslo
trenta
treinta
Číslo
quaranta
cuarenta
Číslo
cinquanta
cincuenta
Číslo
sessanta
sesenta
Číslo
settanta
setenta
Číslo
ottanta
ochenta
Číslo
novanta
noventa
Číslo
cento
cien
Číslo
milione
millón
Číslo
miliardo
billón
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Accettate ___?
¿Aceptan _____?
Dotaz ohledně platebních možností
... carte di credito?
... tarjetas de crédito?
způsob placení
... carte di addebito?
...tarjetas de débito?
způsob placení
... contante?
...efectivo?
způsob placení
... assegni?
... cheques?
způsob placení
Vorrei cambiare del denaro.
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Inserisci il codice PIN.
Introduzca el código PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Preleva denaro
Retirar dinero
Volba k vybrání peněz
Conferma
Confirmar
Přijímaní dané akce
Cancella
Cancelar
Zrušení dané akce
Seleziona importo
Seleccionar cantidad
Vybrání množství peněz
Vuoi la ricevuta?
¿Desea imprimir el recibo?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu