německy | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
null
Číslo
uno
eins
Číslo
due
zwei
Číslo
tre
drei
Číslo
quattro
vier
Číslo
cinque
fünf
Číslo
sei
sechs
Číslo
sette
sieben
Číslo
otto
acht
Číslo
nove
neun
Číslo
dieci
zehn
Číslo
undici
elf
Číslo
dodici
zwölf
Číslo
tredici
dreizehn
Číslo
quattordici
vierzehn
Číslo
quindici
fünfzehn
Číslo
sedici
sechzehn
Číslo
diciassette
siebzehn
Číslo
diciotto
achtzehn
Číslo
diciannove
neunzehn
Číslo
venti
zwanzig
Číslo
trenta
dreißig
Číslo
quaranta
vierzig
Číslo
cinquanta
fünfzig
Číslo
sessanta
sechzig
Číslo
settanta
siebzig
Číslo
ottanta
achtzig
Číslo
novanta
neunzig
Číslo
cento
hundert
Číslo
milione
Million
Číslo
miliardo
Milliarde
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Accettate ___?
Nehmen Sie ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... carte di credito?
... Kreditkarte?
způsob placení
... carte di addebito?
... EC-Karte?
způsob placení
... contante?
... Bargeld?
způsob placení
... assegni?
... Schecks?
způsob placení
Vorrei cambiare del denaro.
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Inserisci il codice PIN.
Geben Sie Ihren Pin ein.
Výzva k zadání osobního kódu
Preleva denaro
Geld abheben
Volba k vybrání peněz
Conferma
Bestätigen
Přijímaní dané akce
Cancella
Abbrechen
Zrušení dané akce
Seleziona importo
Betrag auswählen
Vybrání množství peněz
Vuoi la ricevuta?
Benötigen Sie eine Quittung?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu