esperantsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
nul
Číslo
uno
unu
Číslo
due
du
Číslo
tre
tri
Číslo
quattro
kvar
Číslo
cinque
kvin
Číslo
sei
ses
Číslo
sette
sep
Číslo
otto
ok
Číslo
nove
naŭ
Číslo
dieci
dek
Číslo
undici
dek unu
Číslo
dodici
dek du
Číslo
tredici
dek tri
Číslo
quattordici
dek kvar
Číslo
quindici
dek kvin
Číslo
sedici
dek ses
Číslo
diciassette
dek sep
Číslo
diciotto
dek ok
Číslo
diciannove
dek naŭ
Číslo
venti
dudek
Číslo
trenta
tridek
Číslo
quaranta
kvardek
Číslo
cinquanta
kvindek
Číslo
sessanta
sesdek
Číslo
settanta
sepdek
Číslo
ottanta
okdek
Číslo
novanta
naŭdek
Číslo
cento
cent
Číslo
milione
miliono
Číslo
miliardo
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Accettate ___?
Ĉu vi akceptas ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... carte di credito?
... kreditkartojn?
způsob placení
... carte di addebito?
... debitkartojn?
způsob placení
... contante?
... kontanton?
způsob placení
... assegni?
... ĉekojn?
způsob placení
Vorrei cambiare del denaro.
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Inserisci il codice PIN.
Entajpu vian kodon PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Preleva denaro
Retiri monon
Volba k vybrání peněz
Conferma
Konfirmi
Přijímaní dané akce
Cancella
Nuligi
Zrušení dané akce
Seleziona importo
Elektu kvanton
Vybrání množství peněz
Vuoi la ricevuta?
Ĉu vi volas kvitancon?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu