španělsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zéro
cero
Číslo
un
uno
Číslo
deux
dos
Číslo
trois
tres
Číslo
quatre
cuatro
Číslo
cinq
cinco
Číslo
six
seis
Číslo
sept
siete
Číslo
huit
ocho
Číslo
neuf
nueve
Číslo
dix
diez
Číslo
onze
once
Číslo
douze
doce
Číslo
treize
trece
Číslo
quatorze
catorce
Číslo
quinze
quince
Číslo
seize
dieciseis
Číslo
dix-sept
diecisiete
Číslo
dix-huit
dieciocho
Číslo
dix-neuf
diecinueve
Číslo
vingt
veinte
Číslo
trente
treinta
Číslo
quarante
cuarenta
Číslo
cinquante
cincuenta
Číslo
soixante
sesenta
Číslo
soixante-dix
setenta
Číslo
quatre-vingts
ochenta
Číslo
quatre-vingt-dix
noventa
Číslo
cent
cien
Číslo
million
millón
Číslo
milliard
billón
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Acceptez-vous __ ?
¿Aceptan _____?
Dotaz ohledně platebních možností
... les cartes de crédit ?
... tarjetas de crédito?
způsob placení
... les cartes à débit immédiat ?
...tarjetas de débito?
způsob placení
... l'espèce ?
...efectivo?
způsob placení
... les chèques ?
... cheques?
způsob placení
Je voudrais échanger de l'argent.
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Composez votre code secret.
Introduzca el código PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Retrait
Retirar dinero
Volba k vybrání peněz
Valider
Confirmar
Přijímaní dané akce
Annuler
Cancelar
Zrušení dané akce
Choisir un montant
Seleccionar cantidad
Vybrání množství peněz
Souhaitez-vous un reçu ?
¿Desea imprimir el recibo?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu