maďarsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

nul
nulla
Číslo
unu
egy
Číslo
du
kettő
Číslo
tri
három
Číslo
kvar
szám
Číslo
kvin
öt
Číslo
ses
hat
Číslo
sep
hét
Číslo
ok
nyolc
Číslo
naŭ
kilenc
Číslo
dek
tíz
Číslo
dek unu
tizenegy
Číslo
dek du
tizenkettő
Číslo
dek tri
tizenhárom
Číslo
dek kvar
tizennégy
Číslo
dek kvin
tizenöt
Číslo
dek ses
tizenhat
Číslo
dek sep
tizenhét
Číslo
dek ok
tizennyolc
Číslo
dek naŭ
tizenkilenc
Číslo
dudek
húsz
Číslo
tridek
harminc
Číslo
kvardek
negyven
Číslo
kvindek
ötven
Číslo
sesdek
hatvan
Číslo
sepdek
hetven
Číslo
okdek
nyolcvan
Číslo
naŭdek
kilencven
Číslo
cent
száz
Číslo
miliono
millió
Číslo
miliardo
billió
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Ĉu vi akceptas ___?
Elfogadnak _____?
Dotaz ohledně platebních možností
... kreditkartojn?
...hitelkártyát?
způsob placení
... debitkartojn?
...kártyát?
způsob placení
... kontanton?
...készpénzt?
způsob placení
... ĉekojn?
...csekket?
způsob placení
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Szeretnék pénzt váltani.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Entajpu vian kodon PIN.
Írja be a PIN kódot.
Výzva k zadání osobního kódu
Retiri monon
Pénzfelvétel
Volba k vybrání peněz
Konfirmi
Megerősítés
Přijímaní dané akce
Nuligi
Törlés
Zrušení dané akce
Elektu kvanton
Összeg kiválasztása.
Vybrání množství peněz
Ĉu vi volas kvitancon?
Szeretne számlát kapni?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu