italsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

nul
zero
Číslo
unu
uno
Číslo
du
due
Číslo
tri
tre
Číslo
kvar
quattro
Číslo
kvin
cinque
Číslo
ses
sei
Číslo
sep
sette
Číslo
ok
otto
Číslo
naŭ
nove
Číslo
dek
dieci
Číslo
dek unu
undici
Číslo
dek du
dodici
Číslo
dek tri
tredici
Číslo
dek kvar
quattordici
Číslo
dek kvin
quindici
Číslo
dek ses
sedici
Číslo
dek sep
diciassette
Číslo
dek ok
diciotto
Číslo
dek naŭ
diciannove
Číslo
dudek
venti
Číslo
tridek
trenta
Číslo
kvardek
quaranta
Číslo
kvindek
cinquanta
Číslo
sesdek
sessanta
Číslo
sepdek
settanta
Číslo
okdek
ottanta
Číslo
naŭdek
novanta
Číslo
cent
cento
Číslo
miliono
milione
Číslo
miliardo
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Ĉu vi akceptas ___?
Accettate ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... kreditkartojn?
... carte di credito?
způsob placení
... debitkartojn?
... carte di addebito?
způsob placení
... kontanton?
... contante?
způsob placení
... ĉekojn?
... assegni?
způsob placení
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Vorrei cambiare del denaro.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Entajpu vian kodon PIN.
Inserisci il codice PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Retiri monon
Preleva denaro
Volba k vybrání peněz
Konfirmi
Conferma
Přijímaní dané akce
Nuligi
Cancella
Zrušení dané akce
Elektu kvanton
Seleziona importo
Vybrání množství peněz
Ĉu vi volas kvitancon?
Vuoi la ricevuta?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu