portugalsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

零(líng)
zero
Číslo
一(yī)
um
Číslo
二(èr)
dois
Číslo
三(sān)
três
Číslo
四(sì)
quatro
Číslo
五(wǔ)
cinco
Číslo
六(liù)
seis
Číslo
七(qī)
sete
Číslo
八(bā)
oito
Číslo
九(jiǔ)
nove
Číslo
十(shí)
dez
Číslo
十一(shíyī)
onze
Číslo
十二(shí'èr)
doze
Číslo
十三(shísān)
treze
Číslo
十四(shísì)
quatorze
Číslo
十五(shíwǔ)
quinze
Číslo
十六(shíliù)
dezesseis
Číslo
十七(shíqī)
dezessete
Číslo
十八(shíbā)
dezoito
Číslo
十九(shíjiǔ)
dezenove
Číslo
二十(èrshí)
vinte
Číslo
三十(sānshí)
trinta
Číslo
四十(sìshí)
quarenta
Číslo
五十(wǔshí)
cinquenta
Číslo
六十(liùshí)
sessenta
Číslo
七十(qīshí)
setenta
Číslo
八十(bāshí)
oitenta
Číslo
九十(jiǔshí)
noventa
Číslo
一百(yībǎi)
cem
Číslo
一百万(yībǎi wàn)
milhão/milhões
Číslo
十亿(shí yì)
bilhão/bilhões
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Você aceita ___?
Dotaz ohledně platebních možností
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... cartões de crédito?
způsob placení
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... cartões de débito?
způsob placení
…现金?(…xiànjīn?)
... dinheiro em espécie?
způsob placení
…支票?(…zhīpiào?)
... cheque?
způsob placení
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Digite sua senha.
Výzva k zadání osobního kódu
取款(qǔkuǎn)
Sacar dinheiro
Volba k vybrání peněz
确认(quèrèn)
Confirmar
Přijímaní dané akce
取消(qǔxiāo)
Cancelar
Zrušení dané akce
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Selecionar quantia
Vybrání množství peněz
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Você quer o recibo?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu