německy | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

零(líng)
null
Číslo
一(yī)
eins
Číslo
二(èr)
zwei
Číslo
三(sān)
drei
Číslo
四(sì)
vier
Číslo
五(wǔ)
fünf
Číslo
六(liù)
sechs
Číslo
七(qī)
sieben
Číslo
八(bā)
acht
Číslo
九(jiǔ)
neun
Číslo
十(shí)
zehn
Číslo
十一(shíyī)
elf
Číslo
十二(shí'èr)
zwölf
Číslo
十三(shísān)
dreizehn
Číslo
十四(shísì)
vierzehn
Číslo
十五(shíwǔ)
fünfzehn
Číslo
十六(shíliù)
sechzehn
Číslo
十七(shíqī)
siebzehn
Číslo
十八(shíbā)
achtzehn
Číslo
十九(shíjiǔ)
neunzehn
Číslo
二十(èrshí)
zwanzig
Číslo
三十(sānshí)
dreißig
Číslo
四十(sìshí)
vierzig
Číslo
五十(wǔshí)
fünfzig
Číslo
六十(liùshí)
sechzig
Číslo
七十(qīshí)
siebzig
Číslo
八十(bāshí)
achtzig
Číslo
九十(jiǔshí)
neunzig
Číslo
一百(yībǎi)
hundert
Číslo
一百万(yībǎi wàn)
Million
Číslo
十亿(shí yì)
Milliarde
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Nehmen Sie ___?
Dotaz ohledně platebních možností
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... Kreditkarte?
způsob placení
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... EC-Karte?
způsob placení
…现金?(…xiànjīn?)
... Bargeld?
způsob placení
…支票?(…zhīpiào?)
... Schecks?
způsob placení
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Geben Sie Ihren Pin ein.
Výzva k zadání osobního kódu
取款(qǔkuǎn)
Geld abheben
Volba k vybrání peněz
确认(quèrèn)
Bestätigen
Přijímaní dané akce
取消(qǔxiāo)
Abbrechen
Zrušení dané akce
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Betrag auswählen
Vybrání množství peněz
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Benötigen Sie eine Quittung?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu