italsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

零(líng)
zero
Číslo
一(yī)
uno
Číslo
二(èr)
due
Číslo
三(sān)
tre
Číslo
四(sì)
quattro
Číslo
五(wǔ)
cinque
Číslo
六(liù)
sei
Číslo
七(qī)
sette
Číslo
八(bā)
otto
Číslo
九(jiǔ)
nove
Číslo
十(shí)
dieci
Číslo
十一(shíyī)
undici
Číslo
十二(shí'èr)
dodici
Číslo
十三(shísān)
tredici
Číslo
十四(shísì)
quattordici
Číslo
十五(shíwǔ)
quindici
Číslo
十六(shíliù)
sedici
Číslo
十七(shíqī)
diciassette
Číslo
十八(shíbā)
diciotto
Číslo
十九(shíjiǔ)
diciannove
Číslo
二十(èrshí)
venti
Číslo
三十(sānshí)
trenta
Číslo
四十(sìshí)
quaranta
Číslo
五十(wǔshí)
cinquanta
Číslo
六十(liùshí)
sessanta
Číslo
七十(qīshí)
settanta
Číslo
八十(bāshí)
ottanta
Číslo
九十(jiǔshí)
novanta
Číslo
一百(yībǎi)
cento
Číslo
一百万(yībǎi wàn)
milione
Číslo
十亿(shí yì)
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Accettate ___?
Dotaz ohledně platebních možností
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... carte di credito?
způsob placení
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... carte di addebito?
způsob placení
…现金?(…xiànjīn?)
... contante?
způsob placení
…支票?(…zhīpiào?)
... assegni?
způsob placení
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Vorrei cambiare del denaro.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Inserisci il codice PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
取款(qǔkuǎn)
Preleva denaro
Volba k vybrání peněz
确认(quèrèn)
Conferma
Přijímaní dané akce
取消(qǔxiāo)
Cancella
Zrušení dané akce
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Seleziona importo
Vybrání množství peněz
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Vuoi la ricevuta?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu