italsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

nula
zero
Číslo
jedna
uno
Číslo
dva
due
Číslo
tři
tre
Číslo
čtyři
quattro
Číslo
pět
cinque
Číslo
šest
sei
Číslo
sedm
sette
Číslo
osm
otto
Číslo
devět
nove
Číslo
deset
dieci
Číslo
jedenáct
undici
Číslo
dvanáct
dodici
Číslo
třináct
tredici
Číslo
čtrnáct
quattordici
Číslo
patnáct
quindici
Číslo
šestnáct
sedici
Číslo
sedmnáct
diciassette
Číslo
osmnáct
diciotto
Číslo
devatenáct
diciannove
Číslo
dvacet
venti
Číslo
třicet
trenta
Číslo
čtyřicet
quaranta
Číslo
padesát
cinquanta
Číslo
šedesát
sessanta
Číslo
sedmdesát
settanta
Číslo
osmdesát
ottanta
Číslo
devadesát
novanta
Číslo
sto
cento
Číslo
milión
milione
Číslo
miliarda
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Přijímáte ___?
Accettate ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... kreditní karty?
... carte di credito?
způsob placení
... debetní karty?
... carte di addebito?
způsob placení
... hotovost?
... contante?
způsob placení
... šeky?
... assegni?
způsob placení
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Vorrei cambiare del denaro.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Zadejte Váš PIN kód.
Inserisci il codice PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Vybrat peníze
Preleva denaro
Volba k vybrání peněz
Potvrdit
Conferma
Přijímaní dané akce
Zrušit
Cancella
Zrušení dané akce
Vybrat částku
Seleziona importo
Vybrání množství peněz
Chcete účtenku?
Vuoi la ricevuta?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu