čínsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

nula
零(líng)
Číslo
jedna
一(yī)
Číslo
dva
二(èr)
Číslo
tři
三(sān)
Číslo
čtyři
四(sì)
Číslo
pět
五(wǔ)
Číslo
šest
六(liù)
Číslo
sedm
七(qī)
Číslo
osm
八(bā)
Číslo
devět
九(jiǔ)
Číslo
deset
十(shí)
Číslo
jedenáct
十一(shíyī)
Číslo
dvanáct
十二(shí'èr)
Číslo
třináct
十三(shísān)
Číslo
čtrnáct
十四(shísì)
Číslo
patnáct
十五(shíwǔ)
Číslo
šestnáct
十六(shíliù)
Číslo
sedmnáct
十七(shíqī)
Číslo
osmnáct
十八(shíbā)
Číslo
devatenáct
十九(shíjiǔ)
Číslo
dvacet
二十(èrshí)
Číslo
třicet
三十(sānshí)
Číslo
čtyřicet
四十(sìshí)
Číslo
padesát
五十(wǔshí)
Číslo
šedesát
六十(liùshí)
Číslo
sedmdesát
七十(qīshí)
Číslo
osmdesát
八十(bāshí)
Číslo
devadesát
九十(jiǔshí)
Číslo
sto
一百(yībǎi)
Číslo
milión
一百万(yībǎi wàn)
Číslo
miliarda
十亿(shí yì)
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Přijímáte ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Dotaz ohledně platebních možností
... kreditní karty?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
způsob placení
... debetní karty?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
způsob placení
... hotovost?
…现金?(…xiànjīn?)
způsob placení
... šeky?
…支票?(…zhīpiào?)
způsob placení
Chtěl(a) bych směnit peníze.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Zadejte Váš PIN kód.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Výzva k zadání osobního kódu
Vybrat peníze
取款(qǔkuǎn)
Volba k vybrání peněz
Potvrdit
确认(quèrèn)
Přijímaní dané akce
Zrušit
取消(qǔxiāo)
Zrušení dané akce
Vybrat částku
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Vybrání množství peněz
Chcete účtenku?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu