turecky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
sıfır
Číslo
one
bir
Číslo
two
iki
Číslo
three
üç
Číslo
four
dört
Číslo
five
beş
Číslo
six
altı
Číslo
seven
yedi
Číslo
eight
sekiz
Číslo
nine
dokuz
Číslo
ten
on
Číslo
eleven
onbir
Číslo
twelve
oniki
Číslo
thirteen
onüç
Číslo
fourteen
ondört
Číslo
fifteen
onbeş
Číslo
sixteen
onaltı
Číslo
seventeen
onyedi
Číslo
eighteen
onsekiz
Číslo
nineteen
ondokuz
Číslo
twenty
yirmi
Číslo
thirty
otuz
Číslo
forty
kırk
Číslo
fifty
elli
Číslo
sixty
atmış
Číslo
seventy
yetmiş
Číslo
eighty
seksen
Číslo
ninety
doksan
Číslo
hundred
yüz
Číslo
million
milyon
Číslo
billion
milyar
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
__ kabul ediyor musunuz?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
... kredi karı?
způsob placení
... debit cards?
... vadesiz hesap kartı?
způsob placení
... cash?
... peşin?
způsob placení
... checks?
... çek?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Pin kodunu gir.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Para çek
Volba k vybrání peněz
Confirm
Onayla
Přijímaní dané akce
Cancel
İptal
Zrušení dané akce
Select amount
Miktarı seç
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
Fiş istiyor musunuz?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu