thajsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
ศูนย์ (soon)
Číslo
one
หนึ่ง (neung)
Číslo
two
สอง (song)
Číslo
three
สาม (sarm)
Číslo
four
สี่ (see)
Číslo
five
ห้า (ha)
Číslo
six
หก (hok)
Číslo
seven
เจ็ด (jed)
Číslo
eight
แปด (pad)
Číslo
nine
เก้า (kao)
Číslo
ten
สิบ (sib)
Číslo
eleven
สิบเอ็ด (sib-ed)
Číslo
twelve
สิบสอง (sib-song)
Číslo
thirteen
สิบสาม (sib-sarm)
Číslo
fourteen
สิบสี่ (sib-see)
Číslo
fifteen
สิบห้า (sib-ha)
Číslo
sixteen
สิบหก (sib-hok)
Číslo
seventeen
สิบเจ็ด(sib-jed)
Číslo
eighteen
สิบแปด(sib-pad)
Číslo
nineteen
สิบเก้า(sib-kao)
Číslo
twenty
ยี่สิบ (yee-sib)
Číslo
thirty
สามสิบ (sarm-sib)
Číslo
forty
สี่สิบ (see-sib)
Číslo
fifty
ห้าสิบ (ha-sib)
Číslo
sixty
หกสิบ (hok-sib)
Číslo
seventy
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Číslo
eighty
แปดสิบ (pad-sib)
Číslo
ninety
เก้าสิบ (kao-sib)
Číslo
hundred
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Číslo
million
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Číslo
billion
พันล้าน (pun-larn)
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
způsob placení
... debit cards?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
způsob placení
... cash?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
způsob placení
... checks?
...เช็ค? (checks)
způsob placení
I would like to exchange some money.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
การถอนตังค์
Volba k vybrání peněz
Confirm
ตกลง (tok-long)
Přijímaní dané akce
Cancel
ยกเลิก (yok-lerk)
Zrušení dané akce
Select amount
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu