španělsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
cero
Číslo
one
uno
Číslo
two
dos
Číslo
three
tres
Číslo
four
cuatro
Číslo
five
cinco
Číslo
six
seis
Číslo
seven
siete
Číslo
eight
ocho
Číslo
nine
nueve
Číslo
ten
diez
Číslo
eleven
once
Číslo
twelve
doce
Číslo
thirteen
trece
Číslo
fourteen
catorce
Číslo
fifteen
quince
Číslo
sixteen
dieciseis
Číslo
seventeen
diecisiete
Číslo
eighteen
dieciocho
Číslo
nineteen
diecinueve
Číslo
twenty
veinte
Číslo
thirty
treinta
Číslo
forty
cuarenta
Číslo
fifty
cincuenta
Číslo
sixty
sesenta
Číslo
seventy
setenta
Číslo
eighty
ochenta
Číslo
ninety
noventa
Číslo
hundred
cien
Číslo
million
millón
Číslo
billion
billón
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
¿Aceptan _____?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
... tarjetas de crédito?
způsob placení
... debit cards?
...tarjetas de débito?
způsob placení
... cash?
...efectivo?
způsob placení
... checks?
... cheques?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Introduzca el código PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Retirar dinero
Volba k vybrání peněz
Confirm
Confirmar
Přijímaní dané akce
Cancel
Cancelar
Zrušení dané akce
Select amount
Seleccionar cantidad
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
¿Desea imprimir el recibo?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu