rumunsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
zero
Číslo
one
unu
Číslo
two
doi
Číslo
three
trei
Číslo
four
patru
Číslo
five
cinci
Číslo
six
șase
Číslo
seven
șapte
Číslo
eight
opt
Číslo
nine
nouă
Číslo
ten
zece
Číslo
eleven
unsprezece
Číslo
twelve
doisprezece
Číslo
thirteen
treisprezece
Číslo
fourteen
paisprezece
Číslo
fifteen
cincisprezece
Číslo
sixteen
șaisprezece
Číslo
seventeen
șaptesprezece
Číslo
eighteen
optsprezece
Číslo
nineteen
nouăsprezece
Číslo
twenty
douăzeci
Číslo
thirty
treizeci
Číslo
forty
patruzeci
Číslo
fifty
cincizeci
Číslo
sixty
șaizeci
Číslo
seventy
șaptezeci
Číslo
eighty
optzeci
Číslo
ninety
nouăzeci
Číslo
hundred
sută
Číslo
million
milion
Číslo
billion
miliard
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
Acceptați __ ?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
... carduri de credit?
způsob placení
... debit cards?
... carduri de debit imediat?
způsob placení
... cash?
... numerar?
způsob placení
... checks?
... cecuri?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Aș dori să schimb niște bani.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Introduceți codul PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Retrageți numerar
Volba k vybrání peněz
Confirm
Confirmare
Přijímaní dané akce
Cancel
Anulează
Zrušení dané akce
Select amount
Alegeți suma
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
Doriți o chitanță?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu