portugalsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
zero
Číslo
one
um
Číslo
two
dois
Číslo
three
três
Číslo
four
quatro
Číslo
five
cinco
Číslo
six
seis
Číslo
seven
sete
Číslo
eight
oito
Číslo
nine
nove
Číslo
ten
dez
Číslo
eleven
onze
Číslo
twelve
doze
Číslo
thirteen
treze
Číslo
fourteen
quatorze
Číslo
fifteen
quinze
Číslo
sixteen
dezesseis
Číslo
seventeen
dezessete
Číslo
eighteen
dezoito
Číslo
nineteen
dezenove
Číslo
twenty
vinte
Číslo
thirty
trinta
Číslo
forty
quarenta
Číslo
fifty
cinquenta
Číslo
sixty
sessenta
Číslo
seventy
setenta
Číslo
eighty
oitenta
Číslo
ninety
noventa
Číslo
hundred
cem
Číslo
million
milhão/milhões
Číslo
billion
bilhão/bilhões
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
Você aceita ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
... cartões de crédito?
způsob placení
... debit cards?
... cartões de débito?
způsob placení
... cash?
... dinheiro em espécie?
způsob placení
... checks?
... cheque?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Digite sua senha.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Sacar dinheiro
Volba k vybrání peněz
Confirm
Confirmar
Přijímaní dané akce
Cancel
Cancelar
Zrušení dané akce
Select amount
Selecionar quantia
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
Você quer o recibo?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu