polsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
zero
Číslo
one
jeden
Číslo
two
dwa
Číslo
three
trzy
Číslo
four
cztery
Číslo
five
pięć
Číslo
six
sześć
Číslo
seven
siedem
Číslo
eight
osiem
Číslo
nine
dziewięć
Číslo
ten
dziesięć
Číslo
eleven
jedenaście
Číslo
twelve
dwanaście
Číslo
thirteen
trzynaście
Číslo
fourteen
czternaście
Číslo
fifteen
piętnaście
Číslo
sixteen
szesnaście
Číslo
seventeen
siedemnaście
Číslo
eighteen
osiemnaście
Číslo
nineteen
dziewiętnaście
Číslo
twenty
dwadzieścia
Číslo
thirty
trzydzieści
Číslo
forty
czterdzieści
Číslo
fifty
pięćdziesiąt
Číslo
sixty
sześćdziesiąt
Číslo
seventy
siedemdziesiąt
Číslo
eighty
osiemdziesiąt
Číslo
ninety
dziewięćdziesiąt
Číslo
hundred
sto
Číslo
million
milion
Číslo
billion
miliard
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
Czy można płacić ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
... kartą kredytową?
způsob placení
... debit cards?
... kartą debetową?
způsob placení
... cash?
... gotówką?
způsob placení
... checks?
... czekiem?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Podaj PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Wypłata gotówki
Volba k vybrání peněz
Confirm
Akceptuj
Přijímaní dané akce
Cancel
Anuluj
Zrušení dané akce
Select amount
Wybierz kwotę
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu