nizozemsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
nul
Číslo
one
één
Číslo
two
twee
Číslo
three
drie
Číslo
four
vier
Číslo
five
vijf
Číslo
six
zes
Číslo
seven
zeven
Číslo
eight
acht
Číslo
nine
negen
Číslo
ten
tien
Číslo
eleven
elf
Číslo
twelve
twaalf
Číslo
thirteen
dertien
Číslo
fourteen
veertien
Číslo
fifteen
vijftien
Číslo
sixteen
zestien
Číslo
seventeen
zeventien
Číslo
eighteen
achttien
Číslo
nineteen
negentien
Číslo
twenty
twintig
Číslo
thirty
dertig
Číslo
forty
veertig
Číslo
fifty
vijftig
Číslo
sixty
zestig
Číslo
seventy
zeventig
Číslo
eighty
tachtig
Číslo
ninety
negentig
Číslo
hundred
honderd
Číslo
million
miljoen
Číslo
billion
biljoen
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
Neemt u ___ aan?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
... creditcards?
způsob placení
... debit cards?
... debitcards?
způsob placení
... cash?
... contant?
způsob placení
... checks?
... cheques?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Ik wil graag wat geld wisselen.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Toets uw pincode in.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Geld opnemen
Volba k vybrání peněz
Confirm
Bevestigen
Přijímaní dané akce
Cancel
Annuleren
Zrušení dané akce
Select amount
Bedrag kiezen
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
Wilt u een bon?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu