maďarsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
nulla
Číslo
one
egy
Číslo
two
kettő
Číslo
three
három
Číslo
four
szám
Číslo
five
öt
Číslo
six
hat
Číslo
seven
hét
Číslo
eight
nyolc
Číslo
nine
kilenc
Číslo
ten
tíz
Číslo
eleven
tizenegy
Číslo
twelve
tizenkettő
Číslo
thirteen
tizenhárom
Číslo
fourteen
tizennégy
Číslo
fifteen
tizenöt
Číslo
sixteen
tizenhat
Číslo
seventeen
tizenhét
Číslo
eighteen
tizennyolc
Číslo
nineteen
tizenkilenc
Číslo
twenty
húsz
Číslo
thirty
harminc
Číslo
forty
negyven
Číslo
fifty
ötven
Číslo
sixty
hatvan
Číslo
seventy
hetven
Číslo
eighty
nyolcvan
Číslo
ninety
kilencven
Číslo
hundred
száz
Číslo
million
millió
Číslo
billion
billió
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
Elfogadnak _____?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
...hitelkártyát?
způsob placení
... debit cards?
...kártyát?
způsob placení
... cash?
...készpénzt?
způsob placení
... checks?
...csekket?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Szeretnék pénzt váltani.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Írja be a PIN kódot.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Pénzfelvétel
Volba k vybrání peněz
Confirm
Megerősítés
Přijímaní dané akce
Cancel
Törlés
Zrušení dané akce
Select amount
Összeg kiválasztása.
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
Szeretne számlát kapni?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu