italsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
zero
Číslo
one
uno
Číslo
two
due
Číslo
three
tre
Číslo
four
quattro
Číslo
five
cinque
Číslo
six
sei
Číslo
seven
sette
Číslo
eight
otto
Číslo
nine
nove
Číslo
ten
dieci
Číslo
eleven
undici
Číslo
twelve
dodici
Číslo
thirteen
tredici
Číslo
fourteen
quattordici
Číslo
fifteen
quindici
Číslo
sixteen
sedici
Číslo
seventeen
diciassette
Číslo
eighteen
diciotto
Číslo
nineteen
diciannove
Číslo
twenty
venti
Číslo
thirty
trenta
Číslo
forty
quaranta
Číslo
fifty
cinquanta
Číslo
sixty
sessanta
Číslo
seventy
settanta
Číslo
eighty
ottanta
Číslo
ninety
novanta
Číslo
hundred
cento
Číslo
million
milione
Číslo
billion
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
Accettate ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
... carte di credito?
způsob placení
... debit cards?
... carte di addebito?
způsob placení
... cash?
... contante?
způsob placení
... checks?
... assegni?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Vorrei cambiare del denaro.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Inserisci il codice PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Preleva denaro
Volba k vybrání peněz
Confirm
Conferma
Přijímaní dané akce
Cancel
Cancella
Zrušení dané akce
Select amount
Seleziona importo
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
Vuoi la ricevuta?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu