francouzsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
zéro
Číslo
one
un
Číslo
two
deux
Číslo
three
trois
Číslo
four
quatre
Číslo
five
cinq
Číslo
six
six
Číslo
seven
sept
Číslo
eight
huit
Číslo
nine
neuf
Číslo
ten
dix
Číslo
eleven
onze
Číslo
twelve
douze
Číslo
thirteen
treize
Číslo
fourteen
quatorze
Číslo
fifteen
quinze
Číslo
sixteen
seize
Číslo
seventeen
dix-sept
Číslo
eighteen
dix-huit
Číslo
nineteen
dix-neuf
Číslo
twenty
vingt
Číslo
thirty
trente
Číslo
forty
quarante
Číslo
fifty
cinquante
Číslo
sixty
soixante
Číslo
seventy
soixante-dix
Číslo
eighty
quatre-vingts
Číslo
ninety
quatre-vingt-dix
Číslo
hundred
cent
Číslo
million
million
Číslo
billion
milliard
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
Acceptez-vous __ ?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
... les cartes de crédit ?
způsob placení
... debit cards?
... les cartes à débit immédiat ?
způsob placení
... cash?
... l'espèce ?
způsob placení
... checks?
... les chèques ?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Je voudrais échanger de l'argent.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Composez votre code secret.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Retrait
Volba k vybrání peněz
Confirm
Valider
Přijímaní dané akce
Cancel
Annuler
Zrušení dané akce
Select amount
Choisir un montant
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
Souhaitez-vous un reçu ?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu