finsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
nolla
Číslo
one
yksi
Číslo
two
kaksi
Číslo
three
kolme
Číslo
four
neljä
Číslo
five
viisi
Číslo
six
kuusi
Číslo
seven
seitsemän
Číslo
eight
kahdeksan
Číslo
nine
yhdeksän
Číslo
ten
kymmenen
Číslo
eleven
yksitoista
Číslo
twelve
kaksitoista
Číslo
thirteen
kolmetoista
Číslo
fourteen
neljätoista
Číslo
fifteen
viisitoista
Číslo
sixteen
kuusitoista
Číslo
seventeen
seitsemäntoista
Číslo
eighteen
kahdeksantoista
Číslo
nineteen
yhdeksäntoista
Číslo
twenty
kaksikymmentä
Číslo
thirty
kolmekymmentä
Číslo
forty
neljäkymmentä
Číslo
fifty
viisikymmentä
Číslo
sixty
kuusikymmentä
Číslo
seventy
seitsemänkymmentä
Číslo
eighty
kahdeksankymmentä
Číslo
ninety
yhdeksänkymmentä
Číslo
hundred
sata
Číslo
million
miljoona
Číslo
billion
miljardi
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
Hyväksyttekö ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
...luottokortin?
způsob placení
... debit cards?
...pankkikortin?
způsob placení
... cash?
...käteistä?
způsob placení
... checks?
...shekkejä?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Haluaisin vaihtaa rahaa.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Mikä on vaihtokurssi _[valuutta 1]n ja _[valuutta2]n välillä?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Syötä tunnuslukusi.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Nosta rahaa
Volba k vybrání peněz
Confirm
Varmista
Přijímaní dané akce
Cancel
Peruuta
Zrušení dané akce
Select amount
Valitse summa
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
Haluatko kuitin?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu