esperantsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
nul
Číslo
one
unu
Číslo
two
du
Číslo
three
tri
Číslo
four
kvar
Číslo
five
kvin
Číslo
six
ses
Číslo
seven
sep
Číslo
eight
ok
Číslo
nine
naŭ
Číslo
ten
dek
Číslo
eleven
dek unu
Číslo
twelve
dek du
Číslo
thirteen
dek tri
Číslo
fourteen
dek kvar
Číslo
fifteen
dek kvin
Číslo
sixteen
dek ses
Číslo
seventeen
dek sep
Číslo
eighteen
dek ok
Číslo
nineteen
dek naŭ
Číslo
twenty
dudek
Číslo
thirty
tridek
Číslo
forty
kvardek
Číslo
fifty
kvindek
Číslo
sixty
sesdek
Číslo
seventy
sepdek
Číslo
eighty
okdek
Číslo
ninety
naŭdek
Číslo
hundred
cent
Číslo
million
miliono
Číslo
billion
miliardo
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
Ĉu vi akceptas ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
... kreditkartojn?
způsob placení
... debit cards?
... debitkartojn?
způsob placení
... cash?
... kontanton?
způsob placení
... checks?
... ĉekojn?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Entajpu vian kodon PIN.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Retiri monon
Volba k vybrání peněz
Confirm
Konfirmi
Přijímaní dané akce
Cancel
Nuligi
Zrušení dané akce
Select amount
Elektu kvanton
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
Ĉu vi volas kvitancon?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu